LA JUNTA DIRECTIVA

- Membres de la junta:

 

 

 

· President:

 

· Vicepresident:

 

· Secretari:

 

· Tresorer:

 

· Vocal 1:

 

· Vocal 2:

 

· Vocal 3: